Huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội huyện giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng: 27/07/2015 04:21
Sáng ngày 30/6, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự  với các tổ chức chính trị - xã hội huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2015 và tổng kết phong trào thi đua " Dân vận khéo", xây dựng " Đơn vị dân vận tốt".

5 năm qua, việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức Chính trị - xã hội huyện đạt được nhiều kết quả tốt như: đã vận động tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên, CNVC-LĐ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đảm bảo; các cuộc vận động, phong trào, chương trình KT, VH-XH tổ chức thường xuyên. Trong 5 năm, Ban chỉ huy quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã vận động đóng góp xây dựng, sửa chữa 83 nhà tình nghĩa, tặng 127 sổ tiết kiệm và hàng trăm xuất quà cho các đối tượng chính sách, hoàn thành chỉ tiêu giao quân 927 thanh niên, tham gia hiến máu nhân đạo được 525 đơn vị máu; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở và khắc phục hậu quả thiên tai tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân, dân. Về phong trào thi đua " dân vận khéo", xây dựng " Đơn vị dân vận tốt" được triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội đối với công tác dân vận của Đảng. Nhiều mô hình " dân vận khéo" đã gắn với mục tiêu kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, đã trở thành lực xúc tác, điểm nhấn mới thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của nhân dân huyện nhà giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Đại nghĩa, PBT TT huyện ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự  với các tổ chức chính trị - xã hội huyện và phong trào thi đua " dân vận khéo", xây dựng " Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2011-2015; đ/c đề nghị trong thời gian tới các ban ngành, đoàn thể liên quan từ huyệ đến cơ sở tiếp tục phối hợp phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa LLVT với các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến " Dân vận khéo", đưa phonhg trào đi vào chiều sâu, đồng thời chỉ đạo và đăng ký thực hiện mô hình mới thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển KT-XH, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020 của các tổ chức chính trị - xã hội và Ban chỉ huy quân sự huyện; trao giấy khen của UBND huyện cho 6 tập thể, 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phối hợp hoạt động giai đoạn 2010-2015./-

                                                                   Lan Anh

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments)}; gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-91547405-3');
Tin khác

Truyền hình trực tuyến

 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH DIA PHUONG SO2 T2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG2
 • MP4 1
 • MP4 2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH PHAT TINH THANG 8-2020
 • phatthanh9t7
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 5
 • chuongtrinhphattinhthang5nam2020
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 4
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 3
 • chuong trinh truyen hinh phat tinh thang3
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 12
 • psvocdanghuongan
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 11
 • chuongtrinhphattinhthang11nam2019
 • Tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 10
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 9
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 9
 • chuongtrinhphattinhthang9nam2019
 • chuongtrinhtruyenhinhso1thang8
 • truyenhinhso2thang7
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 8
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHTINHTHANG7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHSO1THANG6
 • chuongtrinhtruyenhinhso2t5
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1THÁNG 5/2019
 • truyenhinh phattinh12t5n2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 2 THÁNG 4/2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1 THÁNG4
 • CHUONG TRINH SỐ 18
 • THOI SU SO 2 THANG 3.2019
 • CHƯƠNG TRINH TH SO1 T3
 • CHUONG TRINH SO 17
 • THOI SU SO 1 THANG 2/2019
 • CHUONG TRINH SỐ 16
 • PHÓNG SỰ TẾT 2019
 • THỜI SỰ TẾT 1/2019
 • THOI SU SO 2 THANG1.2019
 • THỜI SỰ SỐ 1 - THÁNG 1/2018
 • CHUONG TRINH SỐ 15
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 14
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 13
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 12
 • trang dia phuong thang 9 so 11 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 31-8-2018
 • TRUYEN HINH TS THANG 8
 • trang dia phuong so 10 thang 8 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH NGAY 11.12.8.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 28-29.7.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 14-15.7.2018
 • CTTHngay1415
 • Trang dia phuong thang7 so 9 phat tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 23-24.6.2018
 • Trang dia phuong so 6 phat tren song QRT
 • CT NGAY 9-10 THANG 6 2018
 • CTTH2627
 • Chương trình số 7 phát sóng QRT
 • CTTH NGAY 12-5-2018
 • CTTH28/29/4
 • CTTH NGAY 15-4-2018
 • Chương trình số 6 tháng 4 phát sóng QRT
 • ctth phat 30.31.3.2018
 • TDP SO 3 NAM 2018
 • truyenhinhphatdiaphuong11t3
 • CTTH NGAY 23-02-2018
 • CTTH SO 4 DAI TINH
 • CTTH M03 TET
 • CTTH M 2 TET
 • CTTH M1TET
 • CTTH NGAY 30TET
 • PhatCTTH27t1
 • CTTH PHAT DAI TINH so 03
 • CTTH PHAT NGAY 13/1/2017
 • CT truyen hinh ngay 7-8 thang 1/2018
 • CTTH PHAT NGAY 30/12/2017
 • Chương trình số 2 phát trên sóng QRT
 • CTTH PHAT NGAY 23/12/2017
 • CTTH PHAT NGAY 16.12.2017
 • CTTH NGAY 02-03.12
 • Chương trình số 1 phát trên sóng QRT
 • CTTHP18/11/2017
 • CTTH Phat 11thang11
 • CTTH PHAT14,15 .10
 • CTTH PHAT ngay 07-08.10.2017
 • CT TH PHAT NGAY 30-01.10
 • CTTH PHAT16 -17 .9
 • CTTH PHAT ngay 09-10.9.2017
 • CT TH PHAT ngay 2-3 thang 9
 • CTTH PHAT ngay 12-13.8.2017
 • CTTH PHAT NGAY 8 .8
 • CTTH PHAT 22,23 . 7
 • CTTH PHAT NGAY23 .24 .6
 • CTTH PHAT NGAY 27-28.5
 • CTTH PHATngay 20-21.5.2017
 • CTTH PHAT ngay 13.14.5.2017
 • CTTH PHAT NGAY 29.30.4
 • CTTH PHAT ngay 15-16.4
 • CTTH PHAT ngay 01-02.4.2017
 • CTTH PHAT NGAY 17-18.4
 • CTTH PHAT 25-26.4
 • CTTH PHAT ngay 11-12.3.2017
 • goith3t3
 • CTTHPHAT ngay 11-12.02.2017
 • CTTH PHAT NGAY4 -5.2.2017
 • Dong luc tu ha tang giao thong
 • Hieu qua tu cuoc van dong "toan dan doan ket XD doi song van hoa o KDC"
 • Nhung gom mau tuoi sang cua buc tranh que huong 2016
 • Ngan hang CSXH huyen khoi sac trong hoat dong tin dung chinh sach
 • CTTHPHATNGAY21-22.3.2017
 • goith2425t12
 • Chuong trinh nm.3
 • ts2t12
 • Chuong trinh ngay 18-19.11.2016
 • ts5t11
 • ts29t10
 • Chuong trinh 22-23.10
 • Chuong trinh ngay 08-09.10.2016
 • th30t9
 • cnhuong trinh ngay 23-24.9
 • Chuong trinh ngay 17-18.9.2016
 • Chuong trinh ngay 19-20.8.2016
 • Chuong trinh ngay 13-14.8
 • CT ngay 6-7 thang 8
 • truyenhinh29t7
 • Chuong trinh ngay 16-17.7.2016
 • truyenhinh8/7
 • Chuong trinh ngay 18-19.6.2016
 • Chuong trinh ngay 11-12 thang 6
 • truyenhinh28/5
 • tsgoi45
 • tsg34
 • chuong trinh ngay 23-24.5
 • tsngay 10/5
 • Chuong trinh ngay 07-08.5.2016
 • tsp26
 • ts54
 • Chuong trinh ngay 22-23.4
 • ts t7 cn 16-17
 • phatthanh34
 • Chuong trinh ngay 09-10.4.2016
 • truyenhinh7cn
 • thoisu67
 • ts34
 • Chuong trinh ngay 26-27.3
 • chuong trinh ngay 19-20.3.2016
 • Chuong trinh ngay 12-13.3.2016
 • goitinh
 • goitinh
 • Chuong trinh ngay 27-28.2
 • Chương trình ngày 24-25.02.1.2016
 • goitinh7
 • goits34
 • Quế Minh vượt khó vươn lên
 • Gương sáng trong phong trào "Chung tay XD NTM ở Quế Long"
 • goipt45
 • Chuong trinh ngay 31-01.02.1.2016
 • ts72
 • gth7cn
 • Chuong trinh ngay 20-21.1.2016
 • tsg34
 • Chương trinh ngày 16 - 17 tháng 01/2016
 • Chuong trinh ngay 9-10.1.2016
 • gth45
 • goi45
 • Chuong trinh cuoi nam 2015
 • Chương trình ngày 11-12 tháng 9
 • CT ngay 8-9/9
 • Chương trình ngày 02-03/92015
 • Chuong trinh ngay 29-30.8
 • Thoi su 22-23/8
 • Chương trình ngày 19-20/82015
 • Thoi su ngay 15.8
 • Chương trình ngày 12-13/8/2015
 • CT ngày 8-9/7
 • ts4-5
 • Chương trinh ngày 29-30.7
 • Chương trình ngày 25-26
 • PS Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện
 • ts18/19/7
 • Chuong trinh ngay 15-15/7
 • Thoi su ngay 4-5 thang 7
 • THOI SU 01.7.2015
 • Lội dòng nước ngược
 • THTT Lễ KN 40 năm chiến thắng Quế Sơn
 • Trung tâm YT Quế Sơn 40 năm hình thành và phát triển
 • CHO GO XUA VA NAY
 • PS 40 Nam GP Que Son
 • Quế Sơn - Hương vị Đèo Le
 • Làng Nghi Sơn dâu ấn VH, lịch sử
 • Xã Hương An tăng tốc tiêu chí môi trường
 • Các PS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014
 • VN Đài Thuế
 • Quế Phú khởi sắc nông thôn mới
 • Công An huyên Quế Sơn khi mùa xuân về
 • Phú Thọ vững bước vào xuân
 • Nhận diện quê hương
 • Số phận nghiệt ngã của một gia đình nông dân ở xã quế châu
 • Chương trình dự thi tiếng hát "Tuồng, dân ca" lần thứ I Liên quân Đai
 • PS KN 27.7
 • Phở sắn Quế Sơn hương vị quê nhà
 • Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường
 • chung tay giúp đỡ Phú Dương
 • Tiếng kêu cứu của người mẹ
 • Quế Sơn Đại hội TDTT 2013

Tin đọc nhiều nhất

Phát thanh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 419
Tháng này 11007
Back To Top