Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”

Ngày đăng: 06/09/2014 09:46
Sáng ngày 4/9, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đ/c Ngô Văn Hùng, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Quế Sơn về thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, trong đó mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa và con người Quế Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ./-

                                                                   Lan Anh

Tin khác

Truyền hình

Tin đọc nhiều nhất

Phát thanh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 60
Tháng này 4987
Back To Top