Các loại chế phẩm sinh học dùng trong trồng trọt và chăn nuôi

Ngày đăng: 31/08/2014 10:42
Bảng các loại chế phẩm sinh học

Stt

Tên chế phẩm

Thành phần và tác dụng

Tác dụng

1

BIO-I (dùng trong chăn nuôi)

Lactobacillus spp. 108  CFU/g, Bacillus spp. 108 CFU/g, Sacchromyces spp. 107  CFU/g, amylase 300 UI/g, protease 40 UI/g

Kích thích tiêu hóa cho gia súc, gia cầm, giúp tăng trọng và giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm các chứng rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy

2

BIO-SUPER (dùng trong chăn nuôi)

Lactobacillus spp. 108  CFU/g, Bacillus spp. 109  CFU/g, Sacchromyces spp. 107  CFU/g,

Kích thích tiêu hóa cho gia súc, gia cầm.

Giúp tăng trọng nhanh và giảm tiêu tốn thức ăn.

Phòng và trị các chứng rối loạn tiêu hoá, các chứng tiêu chảy do sử dụng kháng sinh lâu dài.

3

VEM-K (dùng trong chăn nuôi), và VEM (nuôi trồng thuỷ sản (NTTS)

 

Lactobacillus spp. 108  CFU/ml, Bacillus spp. 106  CFU/ ml, Sacchromyces spp. 107  CFU/ ml, khoáng dễ tiêu

 

 

Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi hôi của phân.

NTTS: Xử lý các chất thải hữu cơ và các khí độc trong môi trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm, cá.

4

BIO-HR (dùng trong chăn nuôi), và VEM (nuôi trồng thuỷ sản (NTTS)

 

Lactobacillus spp. 108  CFU/ml, Bacillus spp. 106  CFU/ ml, Nấm men 107  CFU/ ml,

 

 

Chăn nuôi: Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn. Giảm mùi hôi của phân.

NTTS: Xử lý các chất thải hữu cơ và các khí độc trong môi trường ao nuôi.Cạnh tranh, ức chế vi khuẩn gây bệnh cho tôm, cá.

5

BIO-T (dùng trong chăn nuôi và NTTS)

 

Bacillus subtilis 107  CFU/g, đạm thô 25%, protease 50 UI/g

Kích thích sự thèm ăn. Giúp tăng trọng, giảm tiêu hao thức ăn.

Giảm tỷ lệ bệnh heo, gà, tôm, cá.

6

BIO-G (dùng trong chăn nuôi và NTTS)

β-Glucan      10%

Bacillus spp.    108  CFU/g

Đạm tổng         25 %

Protease           40 UI/g

Chất dẫn dụ, kích sự thèm ăn

Giảm tiêu hao thức ăn

Gỉam tỷ lệ bệnh cho heo, gà, tôm, cá

7

BIO-II (dùng trong nuôi trồng thuỷ sản)

 

Lactobacillus spp. 108  CFU/g, Bacillus spp. 108 CFU/g, Sacchromyces spp. 107  CFU/g, amylase 300 UI/g, protease 50 UI/g

Phân hủy thức ăn thừa và các khí thải ở đáy ao, ổn định màu nước.

Ổn định pH của nước ao.

Kích thích tiêu hoá

Kìm hãm sự tăng trưởng của các vi sinh vật gây bệnh như các vi khuẩn nhóm Vibrio

8

BIO-HH (dùng trong nuôi trồng thuỷ sản)

 

Lactobacillus spp. 108  CFU/g, Bacillus spp. 108  CFU/g, Sacchromyces spp. 107  CFU/g, Nitrosomonas sp.108  CFU/g, Nitrobacter sp.108  CFU/g, amylase 800 UI/g, protease 100 UI/g

Phân hủy nhanh thức ăn thừa và các khí thải ở đáy ao, ổn định màu, pH nước ao. Kích thích tiêu hóa và ức chế vi sinh vật gây bệnh tôm, cá.

9

BIO-III (dùng trong nuôi trồng thuỷ sản)

 Bacillus spp. 107 CFU/g, β-glucan 15%

Kích thích hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng của tôm, cá.

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa. Ức chế các vi sinh vật gây bệnh.

10

PB (dùng trong NTTS)

RhodopseudomonasRhodospirillum 109 CFU/ml

Phân giải thức ăn dư thừa, khí độc H2S, NH3 trong ao nuôi tôm, cá. Giúp cân bằng sinh thái, giảm tỉ lệ bệnh cho tôm.

11

BIO-H (dùng trong NTTS)

Nitrosomonas sp.109  CFU/g, Nitrobacter sp.109  CFU/g, Bacillus spp. 108  CFU/g.

Làm giảm nồng độ NH3, nitrite, phân giải thức ăn dư thừa ở đáy ao, tạo môi trường nước sạch cho sự phát triển của thủy sản.

12

BIO-MN (dùng trong NTTS)

Bacillus spp.           107  CFU/g

Nitrosomonas sp.   107  CFU/g

Nitrobacter sp.        107  CFU/g

Xạ khuẩn                 105  CFU/g

Hữu cơ                    50 %

P205                                 1,8-2,2 %

K20                         1,0-1,5 %

Mg                          0,3 %

Kích thích tảo phiêu sinh có lợi, gây màu nước.

Cân bằng hệ sinh thái trong ao, ổn định màu nước

Gíup cho thuỷ sản phát triẻn tốt

13

BIO-F (dùng trong trồng trọt)

Trichoderma spp. 108  CFU/g, Streptomyces spp. 108  CFU/g, Bacillus spp. 108  CFU/g

Phòng nấm bệnh cây trồng. Phân giải các chất hữu cơ làm tăng độ mùn và độ phì nhiêu của đất.

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn, mùn mía, vỏ cà phê, phân chuồng, rác thải hữu cơ.

14

BIO-AB (dùng trong trồng trọt)

Azotobacter sp. 109 CFU/g, Pseudomonas sp. 109 CFU/g.

Cố định Nitơ tự do tạo thành các hợp chất chứa nitơ, làm giàu cho đất, giảm phân bón hóa học.

Phân giải các hợp chất lân không tan thành dễ tan, giúp cây dễ dàng hấp thu.

Cải tạo, làm tăng độ phì nhiêu của đất.

15

BIO-FA (dùng trong trồng trọt)

Trichoderma spp. 108 CFU/g.

Streptomyces spp. 106 CFU/g.

Bacillus sp.         108 CFU/g.

Azotobacter sp.   107 CFU/g.

Pseudomonas sp. 108 CFU/g.

 

Tăng cường hệ vi sinh vật có ích trong đất, cải tạo đất, thúc đẩy quá trình phân giải chất hữu cơ, cellulose, tăng độ mùn, chống thoái hóa đất.

Phòng trị các nấm bệnh hại cây trồng.

Cố định nitơ tự do tạo thành các hợp chất nitơ hòa tan, làm giàu nitơ cho đất.

Phân giải các hợp chất lân khó tiêu thành dễ tiêu.

Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ than bùn, mùn mía, vỏ cà phê, phân chuồng, rác thải hữu cơ.

16

BIO-BM (dùng trong trồng trọt)

Beauveria bassiana ≥ 108 CFU/g.

Metarhizium anisopliae ≥ 108 CFU/g.

 

Đặc trị các loại sâu bệnh và côn trùng gây hại trên cây trồng như: sâu xanh, sâu tơ, sâu cuốn lá,… (thuộc bộ cánh vảy Lepidoptera); rầy nâu (thuộc bộ cánh đều Homoptera), bọ trĩ, ve sầu,…

17

BIO-BL (dùng trong trồng trọt)

Đạm thô 25%, Bacillus sp. 108  CFU/g, Azotobacter sp. 107  CFU/g, Pseudomonas sp. 107  CFU/g.

Cố định Nitơ tự do tạo thành các hợp chất chứa nitơ, làm giàu cho đất, giảm phân bón hóa học.

Phân giải các hợp chất lân không tan thành dễ tan, giúp cây dễ dàng hấp thu. Cải tạo, làm tăng độ phì nhiêu của đất.

18

BIO-HK (dùng trong xử lý môi trường)

Nitrosomonas sp.108  CFU/g, Nitrobacter sp.108  CFU/g, Bacillus spp. 108  CFU/g, Streptomyces spp. 107 CFU/g,          

Xử lý chất thải trong điều kiện hiếu khí, phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

19

BIO-YK (dùng trong xử lý môi trường)

Lactobacillus spp. 108 CFU/ml, Bacillus spp. 107 CFU/ ml, Sacchromyces spp. 107  CFU/ ml, vi khuẩn quang dưỡng 105.

Xử lý chất thải trong điều kiện yếm khí, phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt, công nghiệp.

 

20

BIO-D (Bột thông cầu và xử lý môi trường)

Tổng VSV phân giải chất hữu cơ (cellulose, tinh bột, protein,…): 109 CFU/g

Phòng chống tắc nghẽn hầm cầu.

Xử lý chất thải hữu cơ ở đáy ao nuôi tôm, cá.

Phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Giảm mùi hôi.

                                                                                                                                       Văn Kiến sưu tầm

Tin khác

Truyền hình trực tuyến

 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH DIA PHUONG SO2 T2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG2
 • MP4 1
 • MP4 2
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH PHAT TINH THANG 8-2020
 • phatthanh9t7
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 5
 • chuongtrinhphattinhthang5nam2020
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 4
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH THANG 3
 • chuong trinh truyen hinh phat tinh thang3
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 12
 • psvocdanghuongan
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 11
 • chuongtrinhphattinhthang11nam2019
 • Tuyên truyền, vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 10
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO 2 THANG 9
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 9
 • chuongtrinhphattinhthang9nam2019
 • chuongtrinhtruyenhinhso1thang8
 • truyenhinhso2thang7
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH PHÁT TỈNH THÁNG 8
 • CHUONG TRINH TRUYEN HINH SO1 THANG 7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHTINHTHANG7
 • CHUONGTRINHTRUYENHINHSO1THANG6
 • chuongtrinhtruyenhinhso2t5
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1THÁNG 5/2019
 • truyenhinh phattinh12t5n2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 2 THÁNG 4/2019
 • CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH SỐ 1 THÁNG4
 • CHUONG TRINH SỐ 18
 • THOI SU SO 2 THANG 3.2019
 • CHƯƠNG TRINH TH SO1 T3
 • CHUONG TRINH SO 17
 • THOI SU SO 1 THANG 2/2019
 • CHUONG TRINH SỐ 16
 • PHÓNG SỰ TẾT 2019
 • THỜI SỰ TẾT 1/2019
 • THOI SU SO 2 THANG1.2019
 • THỜI SỰ SỐ 1 - THÁNG 1/2018
 • CHUONG TRINH SỐ 15
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 14
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 13
 • CHƯƠNG TRÌNH SỐ 12
 • trang dia phuong thang 9 so 11 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 31-8-2018
 • TRUYEN HINH TS THANG 8
 • trang dia phuong so 10 thang 8 tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH NGAY 11.12.8.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 28-29.7.2018
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 14-15.7.2018
 • CTTHngay1415
 • Trang dia phuong thang7 so 9 phat tren song QRT
 • CHUONG TRINH TH PHAT NGAY 23-24.6.2018
 • Trang dia phuong so 6 phat tren song QRT
 • CT NGAY 9-10 THANG 6 2018
 • CTTH2627
 • Chương trình số 7 phát sóng QRT
 • CTTH NGAY 12-5-2018
 • CTTH28/29/4
 • CTTH NGAY 15-4-2018
 • Chương trình số 6 tháng 4 phát sóng QRT
 • ctth phat 30.31.3.2018
 • TDP SO 3 NAM 2018
 • truyenhinhphatdiaphuong11t3
 • CTTH NGAY 23-02-2018
 • CTTH SO 4 DAI TINH
 • CTTH M03 TET
 • CTTH M 2 TET
 • CTTH M1TET
 • CTTH NGAY 30TET
 • PhatCTTH27t1
 • CTTH PHAT DAI TINH so 03
 • CTTH PHAT NGAY 13/1/2017
 • CT truyen hinh ngay 7-8 thang 1/2018
 • CTTH PHAT NGAY 30/12/2017
 • Chương trình số 2 phát trên sóng QRT
 • CTTH PHAT NGAY 23/12/2017
 • CTTH PHAT NGAY 16.12.2017
 • CTTH NGAY 02-03.12
 • Chương trình số 1 phát trên sóng QRT
 • CTTHP18/11/2017
 • CTTH Phat 11thang11
 • CTTH PHAT14,15 .10
 • CTTH PHAT ngay 07-08.10.2017
 • CT TH PHAT NGAY 30-01.10
 • CTTH PHAT16 -17 .9
 • CTTH PHAT ngay 09-10.9.2017
 • CT TH PHAT ngay 2-3 thang 9
 • CTTH PHAT ngay 12-13.8.2017
 • CTTH PHAT NGAY 8 .8
 • CTTH PHAT 22,23 . 7
 • CTTH PHAT NGAY23 .24 .6
 • CTTH PHAT NGAY 27-28.5
 • CTTH PHATngay 20-21.5.2017
 • CTTH PHAT ngay 13.14.5.2017
 • CTTH PHAT NGAY 29.30.4
 • CTTH PHAT ngay 15-16.4
 • CTTH PHAT ngay 01-02.4.2017
 • CTTH PHAT NGAY 17-18.4
 • CTTH PHAT 25-26.4
 • CTTH PHAT ngay 11-12.3.2017
 • goith3t3
 • CTTHPHAT ngay 11-12.02.2017
 • CTTH PHAT NGAY4 -5.2.2017
 • Dong luc tu ha tang giao thong
 • Hieu qua tu cuoc van dong "toan dan doan ket XD doi song van hoa o KDC"
 • Nhung gom mau tuoi sang cua buc tranh que huong 2016
 • Ngan hang CSXH huyen khoi sac trong hoat dong tin dung chinh sach
 • CTTHPHATNGAY21-22.3.2017
 • goith2425t12
 • Chuong trinh nm.3
 • ts2t12
 • Chuong trinh ngay 18-19.11.2016
 • ts5t11
 • ts29t10
 • Chuong trinh 22-23.10
 • Chuong trinh ngay 08-09.10.2016
 • th30t9
 • cnhuong trinh ngay 23-24.9
 • Chuong trinh ngay 17-18.9.2016
 • Chuong trinh ngay 19-20.8.2016
 • Chuong trinh ngay 13-14.8
 • CT ngay 6-7 thang 8
 • truyenhinh29t7
 • Chuong trinh ngay 16-17.7.2016
 • truyenhinh8/7
 • Chuong trinh ngay 18-19.6.2016
 • Chuong trinh ngay 11-12 thang 6
 • truyenhinh28/5
 • tsgoi45
 • tsg34
 • chuong trinh ngay 23-24.5
 • tsngay 10/5
 • Chuong trinh ngay 07-08.5.2016
 • tsp26
 • ts54
 • Chuong trinh ngay 22-23.4
 • ts t7 cn 16-17
 • phatthanh34
 • Chuong trinh ngay 09-10.4.2016
 • truyenhinh7cn
 • thoisu67
 • ts34
 • Chuong trinh ngay 26-27.3
 • chuong trinh ngay 19-20.3.2016
 • Chuong trinh ngay 12-13.3.2016
 • goitinh
 • goitinh
 • Chuong trinh ngay 27-28.2
 • Chương trình ngày 24-25.02.1.2016
 • goitinh7
 • goits34
 • Quế Minh vượt khó vươn lên
 • Gương sáng trong phong trào "Chung tay XD NTM ở Quế Long"
 • goipt45
 • Chuong trinh ngay 31-01.02.1.2016
 • ts72
 • gth7cn
 • Chuong trinh ngay 20-21.1.2016
 • tsg34
 • Chương trinh ngày 16 - 17 tháng 01/2016
 • Chuong trinh ngay 9-10.1.2016
 • gth45
 • goi45
 • Chuong trinh cuoi nam 2015
 • Chương trình ngày 11-12 tháng 9
 • CT ngay 8-9/9
 • Chương trình ngày 02-03/92015
 • Chuong trinh ngay 29-30.8
 • Thoi su 22-23/8
 • Chương trình ngày 19-20/82015
 • Thoi su ngay 15.8
 • Chương trình ngày 12-13/8/2015
 • CT ngày 8-9/7
 • ts4-5
 • Chương trinh ngày 29-30.7
 • Chương trình ngày 25-26
 • PS Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện
 • ts18/19/7
 • Chuong trinh ngay 15-15/7
 • Thoi su ngay 4-5 thang 7
 • THOI SU 01.7.2015
 • Lội dòng nước ngược
 • THTT Lễ KN 40 năm chiến thắng Quế Sơn
 • Trung tâm YT Quế Sơn 40 năm hình thành và phát triển
 • CHO GO XUA VA NAY
 • PS 40 Nam GP Que Son
 • Quế Sơn - Hương vị Đèo Le
 • Làng Nghi Sơn dâu ấn VH, lịch sử
 • Xã Hương An tăng tốc tiêu chí môi trường
 • Các PS học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014
 • VN Đài Thuế
 • Quế Phú khởi sắc nông thôn mới
 • Công An huyên Quế Sơn khi mùa xuân về
 • Phú Thọ vững bước vào xuân
 • Nhận diện quê hương
 • Số phận nghiệt ngã của một gia đình nông dân ở xã quế châu
 • Chương trình dự thi tiếng hát "Tuồng, dân ca" lần thứ I Liên quân Đai
 • PS KN 27.7
 • Phở sắn Quế Sơn hương vị quê nhà
 • Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường
 • chung tay giúp đỡ Phú Dương
 • Tiếng kêu cứu của người mẹ
 • Quế Sơn Đại hội TDTT 2013

Tin đọc nhiều nhất

Phát thanh

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 567
Tháng này 1170
Back To Top