LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
Từ ngày:8/8/2022 Đến ngày:14/8/2022
 
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
8/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Ba
9/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Tư
10/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Năm
11/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
12/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
13/8/2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
14/8/2022
Sáng
Chiều
Back To Top