Huyện Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2013

Ngày đăng: 25/06/2013 14:26
Ngày 25/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh huyện Quế Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4 năm 2013 cho gần 150 cán bộ, đảng viên và giáo viên của 4 trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện. 

 

Đồng chí Lê Tấn Trung, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh huyện phát biểu khai mạc nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, phải tăng cường xây dựng, cũng cố quốc phòng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các học viên tham dự lớp bồi dưỡng này cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy sức mạnh toàn dân của cả hệ thống chính trị trong huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; thực sự làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở thành nhiệm vụ trọng yếu của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, trong đó lực lượng cán bộ, giáo viên các trường học có vai trò tích cực trong việc nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức kiến thức quốc phòng-an ninh, đồng thời, có trách nhiệm giáo dục các em học sinh phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Trong thời gian bồi dưỡng 4 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề về chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trước tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; kết hợp phát triển kinh tế gắn với xây dựng nền quốc phòng-an ninh địa phương. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.

          Qua lớp học này nhằm trang bị thêm kiến thức quốc phòng-an ninh, nâng cao nhận thức của mỗi học viên về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về quốc phòng an ninh; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới./.

                                                                                                              Thanh Phong

Tin khác

Truyền hình trực tuyến

Tin đọc nhiều nhất

Phát thanh

Quảng cáo

 

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 3
Hôm nay 43
Tháng này 5808
Back To Top