LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
Từ ngày:19/10/2020 Đến ngày:25/10/2020
 
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
19/10/2020
Sáng
Chiều
Thứ Ba
20/10/2020
Sáng
Chiều
Thứ Tư
21/10/2020
Sáng
Chiều
Thứ Năm
22/10/2020
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
23/10/2020
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
24/10/2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25/10/2020
Sáng
Chiều
Back To Top