LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
Từ ngày:15/8/2022 Đến ngày:21/8/2022
 
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
15/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Ba
16/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Tư
17/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Năm
18/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
19/8/2022
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
20/8/2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21/8/2022
Sáng
Chiều
Back To Top