LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
Từ ngày:26/7/2021 Đến ngày:1/8/2021
 
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
26/7/2021
Sáng
Chiều
Thứ Ba
27/7/2021
Sáng
Chiều
Thứ Tư
28/7/2021
Sáng
Chiều
Thứ Năm
29/7/2021
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
30/7/2021
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
31/7/2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
1/8/2021
Sáng
Chiều