LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52
Từ ngày:17/1/2022 Đến ngày:23/1/2022
 
Thứ/Ngày Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai
17/1/2022
Sáng
Chiều
Thứ Ba
18/1/2022
Sáng
Chiều
Thứ Tư
19/1/2022
Sáng
Chiều
Thứ Năm
20/1/2022
Sáng
Chiều
Thứ Sáu
21/1/2022
Sáng
Chiều
Thứ Bảy
22/1/2022
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23/1/2022
Sáng
Chiều
Back To Top